1. Müzayede Kuralları

  Zaya Antika Ve Tasarım Olarak;

  Düzenlediğimiz online müzayedelere iştirak edecek (katılımcılar) alıcılar aşağıdaki şartları peşinen kabul ederler.

  1- Zaya Antika Ve Tasarım bir aracı olup elektronik ortamda anında ifa ettiği aracılık hizmeti dolayısıyla satış anında komisyona hak kazanır.

  2- Satışa sunulan tüm eserler 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu’na göre T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müze uzmanlarınca kontrol edilmekte, yasa kapsamına giren ve gerek görülenlerine belge verilmektedir.

  3- Online müzayedelere katılabilmek için www.bayrakmuzayede.com adresinden üye kaydı yapılması zorunludur.

  4- Online müzayedelerde yer alan eserler satış öncesinde online kataloğu yayınlandığı tarihten sonra Fatih Mahallesi Altındağ sokak no:3 Bergama/İzmir adresinde teşhir edilmektedir. Online müzayede kataloğunda yer alan eserlerin ve tanıtımı için verilen tüm bilgiler eksperlerin kanaatleridir. Eserlerin online kataloğa konulması online müzayedeye hazırlık sürecidir ve müzayede gününe kadar online katalog üzerinden eser satışı yapılmamaktadır.Nihai satış Eserlerin sıra İle satıldığı salon yada online(canlı) müzayedede sonuçlanmaktadır.

  5- Online müzayedeye katılanlar eserleri Zaya Antika Ve Tasarım'ın 4. Maddede belirtilen adresinden önceden görmüş ve incelemiş olduklarını kabul ve beyan ederler. Tüm eserlerinZaya Antika Ve Tasarım haliyle satışa sunulduğunu, alıcı satılan eseri pey sürmeden evvel yeterince kontrol ettiğini ve Borçlar Kanunu’nun 223. Maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Her eserin yanında haliyle yazma zorunluluğu yoktur. Eser hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan, taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Alıcı bu durumu peşinen kabul eder. Zaya Antika Ve Tasarım, satılan eserin (malın) tekeffülü ile mükellef değildir. Bu konuda gelecekte Zaya Antika Ve Tasarım firmasından herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.

  6- Online müzayedelerde fiyat artırımı “TEKLİF VER” yazan yere tıklanarak yapılır. Alıcı online müzayedede pey vermek suretiyle yapmış olduğu teklif ile bağlıdır. Müzayede konusu eşya, Zaya Antika Ve Tasarım tarafından önceden belirlenen müzayede bitiş saati itibariyle en yüksek teklifte bulunan alıcıya ihale edilir. Alıcı, her ne sebeple olursa olsun müzayedenin butlanını dermeyan edemez. Online müzayedede TEKLİF VER bölümüne basmanın ne kadar değer artışını ifade ettiğini belirleme ve bu değerleri değiştirme yetkisi şirketimize aittir. Online Müzayedeye çıkarılan bir eserin bedelinin artırılmasına muhammen değerin yüzde yirmi veya daha eksiği ile başlanabilir. Online müzayedeye, siteye üye kaydı yaptırmayıp “online müzayede katılım şifresi” almayan konuklar katılamazlar. “Online müzayede katılım şifresi” kişiye özeldir; üyelik sahibi kişi dışında kullanılması yasaktır. Online müzayede katılımcısı, işbu kendisine özgülenmiş şifrenin başka kişilerce kullanımı hususunda şirketimizin hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Artırma ürün için verilen sürenin sonuna kadar pey vermek suretiyle devam eder ve sürenin dolmasıyla ürüne en fazla peyi veren kişi artırmayı kazanmış olur.

  6.1 - Zaya Antika Ve Tasarım internet sitesinde yapılan online müzayedelerde, müzayede devam ederken, müzayede konusu ürün için verilen en yüksek teklif güncel haliyle müzayede ekranında yer alacaktır. Bu bağlamda, online müzayedeye katılanlar, öne sürülen peyler ve kim tarafından hangi tutarda pey sürüldüğü, en yüksek peyi kimin sürdüğü vb. Bilgiler şirketimiz nezdinde şifrelenerek güvenlik altına alınacak olup, katılımcılar bu kayıtlara herhangi bir şekilde itiraz hakkı bulunmadıklarını kabul beyan ve taahhüt ederler.

  6.2 – Online müzayedeye çıkarılan ürünlerin bedellerine, KDV ile aracı hizmet komisyon bedeli (+KDV) eklenecek olup alıcı bütün bedellerden sorumludur.

  7- Satın alınan tüm eserler için fatura hazırlanmaktadır. Faturalar üye numarasına, ad, soyad ve adrese göre bilgisayarda tanzim edilir. Ancak müşteriye verilen fatura yasal zorunluluk nedeniyle Zaya Antika Ve Tasarım tarafından düzenlenmektedir. Fatura kesilmesi Zaya Antika Ve Tasarım satıcı olduğunu göstermez. Zaya Antika Ve Tasarım satıcı değil; satıma aracılık eden aracıdır.Zaya Antika Ve Tasarım hizmeti nedeniyle hak kazanacağı %15 komisyon + KDV alacağı, müzayedede eşya üzerine kalan kişi tarafından ayrıca ödenecektir. Zaya Antika Ve Tasarım komisyon (+KDV) alacağı müzayede sona erdiği andan itibaren muaccel olacaktır. Alıcı ihale konusu eseri almaktan vazgeçse dahi cezai şart yanında %15 komisyon bedeli de ödemekle mükelleftir. Zaya Antika Ve Tasarım 'Nın  bu kapsamda sunduğu hizmet; elektronik ortamda anında ifa edilen aracılık hizmeti olup cayma hakkı kapsamı dışındadır.

  8- Satın alınan eşyanın bedeli kredi kartı veya havale yoluyla peşin olarak, müzayedegününden itibaren en geç 5 iş günü içinde alıcı tarafından ödenir. Alıcı satış bedelinin tamamını, Katma Değer Vergisi’ni (KDV) ve %15 müzayede şirketi komisyonunu (+KDV) ödediği anda Zaya Antika Ve Tasarım ’ın ürünü teslim yükümlülüğü doğacaktır. Ödemeden itibaren; şehir içi teslimlerde 7 gün, şehir dışı teslimlerde 14 gün içinde Zaya Antika Ve Tasarım Zaya Antika Ve Tasarım  eşyayı alıcıya kargo yoluyla gönderecektir/teslim edecektir. Eşyanın kargoya verildiği Zaya Antika Ve Tasarım tarafından alıcıya bildirilir. Kargo firmasından kaynaklanan gecikmelerden Zaya Antika Ve Tasarım  sorumlu tutulamaz.Ödemesi yapılmış olan eserler en geç 14 gün içinde kargoya verilir. Kargo İle teslim edilecek eserler için ödemenin akabinde şirketimize telefon ile Bilgi verilmesi adres teyidi yapılması zorunludur aksi taktirde kargo depolama alanımızda 1 ay bekletilir.müzayede bitiminden sonra 14 gün içerisinde teslim alınmayan eserler için ek depolama ücreti talep edilir. Ödemesi yapılmış ancak 1 ay içinde  teslim alınmamış eserlerden şirketimiz kesinlikle sorumlu değildir.İade ve Cayma hakkı değerli eserler olması sebebiyle  kargo ile mümkün değildir ve kabul edilemez. Ancak 14 gün içerisinde elden teslim olarak iade edilen eserler için ücret iadesi aynı hesaba iade ediilebilir. 

  9- Yapılacak müzayede TBK 274 ve devamı maddelerindeki düzenlemeye göre gerçekleştiğinden ve Tüketici Kanun’nun 48. Maddesinde düzenlenen mesafeli satış sözleşmesi olarak kabul edilemeyeceğinden ihaleye katılan kişinin cayma hakkı yoktur. Artırma üzerine kalan kişi eserin bedelini 7 gün içinde tam olarak ödemediği takdirde Zaya Antika Ve Tasarım dilerse satış akdini feshe, %35 cezai şartı ve uğradığı bilcümle zararlarını ticari faiz ile fatura tarihinden itibaren işletilecek aylık %15 faiz ile birlikte tahsile yetkilidir.Ayıplı(açıklamada belirtilen durumu sıkında sorunlar olması) durumları dışında eserlerin iade ve değişimi mümkün değildir. Zaya Antika Ve Tasarım 'ın sair dava ve talep hakları saklıdır. Fatura bedeli tahsil edilinceye kadar geçecek süre içinde eserin muhafazası için Zaya Antika Ve Tasarım'nın yapacağı bilcümle masraf alıcı tarafından ödenmedikçe satılan eser alıcıya tesim edilmez.

  10- Müzayede katılımcısının online üyelik formunda belirttiği açık posta adresine ve diğer iletişim bilgilerine posta, faks, e-posta veya telefonla yapılan bildirim, tebligatların ve ürünün verilen bilgilerindeki yanlışlık, adres değişikliği, adresine geç ulaşma ve P.T.T./kargodaki gecikmeler nedeniyle Müzayede katılımcısına geç ulaşmasına Zaya Antika Ve Tasarım sorumlu değildir.

  11- Online Müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin beyan edilen vasıfları haiz olmaması, orjin itibariyle beyana uygun olmaması veya hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumlarında Zaya Antika Ve Tasarım'nın satıcı olmamasından dolayı hukuki sorumluk, eserin satışa arzını talep eden kişiye aittir.

  12- Zaya Antika Ve Tasarım müzayedede yer alan herhangi bir eseri, müzayededen geri çekmek, başka eserle birlikte satmak, birbirinden ayırmak ve satışını reddetmek hakkına sahiptir. Online katalogda yer alan eserler hakkında müzayede gününe kadar ortaya çıkacak her türlü itiraz ve bildirim sonucu ilgili eseri müzayedeye sunmayıp yasal prosedürü uygulama hakkına sahiptir.

  13- Zaya Antika Ve Tasarım şüpheli gördüğü kişileri üye olarak kabul etmeme ve herhangi bir mazeret göstermeksizin online müzayedeye kabul etmeme yetkisine sahiptir. Ayrıca Zaya Antika Ve Tasarım hakkında, satıcı için aracı konumunda bulunmasından dolayı BK 214 ve 218. Maddelerinde işlenen zapttan sorumluluk hükümleri uygulanamaz. 18 yaşından küçükler üye olamaz.

  14- Artırmada bulunup online müzayedeye katılmak demek: yukarıda belirtilen şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin kurumumuza iat diğer hak ve vecibeleri peşinen kabullenmiş olmak anlamına gelir (Satış gerçekleştikten sonra herhangi bir kusur itirazında bulunulmaz).

  15- Online Katalogda yazım hataları olması halinde şirketimizin verdiği açıklamalar esas alınır.

  16- Online Katalogda yayınlanan her türlü yazı ve fotoğraf Zaya Antika Ve Tasarım ın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tümüyle yayınlanamaz.www.bayrakmuzayede.com ismi ve içerikleri site yöneticisi izni olmaksızın paylaşılamaz.Site içerik,belge ve bilgiler izinsiz kullanılamaz ve paylaşılamaz.

  17- Online Müzayedede satışa sunulan eserlerin katalog değerleri eserlerin final değerleri değil müzayede başlangıç fiyatıdır.

  18- Online Katalog yayınlandıktan sonra çıkabilecek yeni yasalar, yasa değişiklikleri ve vergi oranlarındaki değişiklikler alıcılara yansıtılacak olup, Zaya Antika Ve Tasarım sorumlu tutulmayacaktır.

  19- Online müzayede eserleri sadece Türkiye adreslerine teslim edilir.

  20- 5846 sayılı kanunun 45. Maddesi ve Bakanlar Kurulu’nun 27.09.2006 tarihli ve 2006/10880 sayılı kararı uyarınca, bu kapsamda, belge düzenine uyulması koşulu ile sanatçılara veya hak sahiplerine ödenmesi gereken paylar ile ilgili olarak müzayedede eserleri satılacak olan eserler sahiplerine Bayrak Müzayede Limited Şirketi’nin rücu hakkı saklıdır.

  21- Üye kaydı yaptırarak üye numarası alan ve online müzayedeye katılan herkes yukarıdaki şartları peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

  22- Müzayedeye Katılım Şartlarından doğan uyuşmazlıklarda Bergama Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  23- Müzayede sonucunda almış olduğunuz eserlerin kargo ücreti alıcıya ait olup gönderi esnasında esere gelebilecek zarardan firmamız sorumlu değildir.

  24- www.bayrakmuzayede.com sitenize üyelik/alışveriş işlemleri sırasında verdiğim ve vereceğim iletişim adreslerime (cep telefonu, mail adresim ve diğerlerine) gerek her türlü üyelik/alışveriş işlemleri ve uygulamaları ile sözleşmesel ve kanuni hususlardan bilgilendirilmem, gerek çeşitli ürün-hizmetlerin ve genel/özel imkanların duyurulması, tanıtım ve reklamının yapılması için Şirketiniz ZAYA ANTIKA VE TASARIM ile tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderileceği, iletişim adres bilgilerimin (isim, cep telefonu, mail adresi vd.) bu amaçlar ile alındığı-alınacağı, ayrıca (üyeliğim varsa) istediğim her zaman sitenizindeki üyelik sayfasında iletişim tercihlerimi değiştirebileceğim (bilahare iletişimi açtığımda, varsa önceki red bildirimim dikkate alınmaksızın ve ayrıca bir işleme gerek olmaksızın aynı kanaldan devam edeceği) veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen SMS/e-mail mesajlarında belirtilen işlemi (red) yaparak iletişimi durdurabileceğim (kanunlar gereği mümkün/gerekli iletişimlerin her durumda devam edeceği) ve diğer tüm ilgili hususlarda buradaki açıklamalar ve/veya Kullanım ve Satış Koşulları ile Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile bilgilenmiş/bilgilendirilmiş olarak ve iletişim bilgilerim de dahil her türlü kişisel verilerime ilişkin bütün izinlerim-haklarım her halükarda ve ayrıca geçerli kalmak üzere; her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli bilgilendirme, tanıtım, reklam, promosyon, satış, pazarlama, anket yapılması amacıyla, kredi kartı ve üyelik-alışveriş bilgilendirmeleri, işlem ve uygulamaları için Şirketiniz Zaya Antika Ve Tasarım'ın  kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, telefonla arama, bilgisayar, telefon, internet, sosyal medya ile online reklam ağları, bluetooth-beacon dahil kablosuz bağlantılar, faks, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları/kanalları ile tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler göndermesine onayım vardır.
  25-Online müzayedelerimiz belirtilen tarihte ve belitrilen saate canli olarak bitecektir.Canlı müzayede başladığı zaman sırayla satışa çıkan esere teklif verilebilir ,satışı tamamlanan esere daha sonra teklif verilemez.
Başarıyla Sepete eklendi !