Müzayedeler

23 EKİM MÜZAYEDESİ

23 EKİM MÜZAYEDESİ

Canlı Bitti
23/10/2021 21:31


Lot No: 13 ÜZERİNDE OSMANLICA ''YADİGAR-I İSTANBUL'' ARKASINDA İSE ''LÜLECİ MURAD'' YAZILI OSMANLI DÖNEMİ ÇOK NADİR TOKHANE İŞİ KAHVE TEPSİSİ ÇAP:24,5 CM
Lot No: 4 ÜZERİNDE OSMANLICA ''DOKTOR ETHEM VASSAF'' YAZILI ALT KSIMINDA İSE HATTATIN ADININ YAZILI OLDUĞU ÇOK NADİR DOKTOR MUAYYENEHANE KAPISI TABELASI AD ETHEM VASSAF 1894 YILINDA A ...
Lot No: 3 OSMANLI DÖNEMİ KIYAFETLERİNE KADAR TAMAMI EL YAPIMI VE EL BOYAMA İŞÇİLİKLİ AHŞAPTAN MAMUL BÜYÜK BOY KUKLA.KUKLANIN SAKALLARI GERÇEK SAÇTIR HER ŞE ...
Lot No: 2 OSMANLI DÖNEMİ BOYNUZDAN MAMUL BEKTAŞİ İŞİ NEFİR.KONDİSYONU YÜKSEK OLUP NADİR BÜYÜKLÜKTEDİR. DERVİŞLERİN YANLARINDA TAŞIDIĞI HABERLEŞME VE YABAN HAY ...
Lot No: 5 ÜZERİNDE MEHMED REŞAD HAN'IN TUĞRASI VE HİLAL BULUNAN 1. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ HALK ARASINDA ''ÇANAKKALE SUBAY MADALYASI'' OLARAK BİLİNEN ,1. DÜNYA SAVAŞINA ...
Lot No: 6 2. ABDÜLHAMİD HAN DÖNEMİNDE HIRKA-İ SAADET TÖRENLERİNDEN ÖNCE MÜNAKKAŞ VE SADE OLARAK CAM SÜRAHİLERİN YAPTIRILMIŞTIR VE HIRKA-İ SAADETİN VEYA DÜM ...
Lot No: 8 1850 LERDEN ÇOK NADİR VE ÇOK YÜKSEK KONDİSYONDA ÜZERİNDE OSMANLICA ''4. TULUMBACI'' YAZILI TULUMBACI AMBLEMİ BULUNAN 4. TULUMBACI BÖLÜĞÜNE AİT YA ...
Lot No: 10 OSMANLI DÖNEMİ TAMAMI TEZHİPLİ 1800 BAŞLARI TAMAMI EL YAZMA ENAM-I ŞERİF BOYUT:8 X 11,5 CM
Lot No: 12 OSMANLI DÖNEMİ İÇİNDE GİZLİ ŞİŞ BULUNAN , ŞİŞ ÜZERİ KALEM İŞÇİLİKLİ SAP KISMI BOYNUZ EV KEMİKTEN ALT KISMI İSE AHŞAPTAN MAMUL GİZLİ ŞİŞLİ AT ...

Sıkça Sorulan Sorular

      Bayrak Müzayede şirketimiz satıcı ve alıcı için bir aracıdır. 

 1. Satışa sunulan tüm eşyalar 2863 sayılı kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma kanununa göre ilgili birimler tarafından kontrol edilmekte, kanun kapsamına giren ve gerek görülenlere belge verilmektedir. 
 2. Satın alınan eserin bedeli peşin olarak ödenir. Eserin satış bedeli, münadini’nin sattım demesinden sonraki çekiç fiyatı üzerinden veya internet müzayedesinde verdiğiniz son pey miktarı üzerinden KDV + %10 müzayede hizmet komisyonu ilave edilerek bulunur. Alıcı, satış bedelinin tamamını ödeyerek eseri en geç 15 (Onbeş) iş günü içerisinde teslim almalıdır. Bu süre zarfında eserin satış bedeli tam olarak ödenmediği taktirde, İzmr Müzayedecilik ve Müzayede dilerse satış akdini herhangi bir ihtara lüzum kalmaksızın feshe ve uğradığı bilcümle zararlarını ticari faiz ile birlikte tahsile, dilerse satış sonrası düzenlenen fatura ihtara lüzum kalmaksızın, fatura tarihinden itibaren işletilecek ticari faiz ile birlikte tahsile yetkilidir. Şirketimizin sair dava ve talep hakları saklıdır. Fatura bedeli tahsil edilinceye kadar geçecek süre içinde eserin muhafazası için şirketimizin yapacağı bilcümle masraflar alıcı tarafından ödenmedikçe eser alıcıya teslim edilmez.
 3. Bir kez pey ileri süren alıcı, kendisini meşru şekilde aşan bir diğer pey kabul edilene kadar peyinden sorumlu olarak kalır. Müzayedede fiyat artırımı sarih şekilde bayrak kaldırmak ve internet üzerinden teklifvermek suretiyle yapılır. Alıcı bayrak kaldırmak sureti ile yapmış olduğu teklif ile bağlıdır. Alıcı, müzayedenin her ne sebeple olursa olsun butlanını dermayen edemez. Bayrağın her kaldırılışının ne kadar değer artışını ifade ettiğini belirleme ve bu değeri değiştirme yetkisi şirketimize aittir.
 4. Restorasyon, tamir veya bazı bölümlerin yenilenmesinde genelde açıklamalar yapılır. Tamir veya bazı bölümlerin yenilenmesinden dolayı İzmir Müzayedecilik ve Müzayede sorumlu tutulamaz. Eserler müzayede öncesinde incelenmeye sunulmuştur. Bu nedenle müzayedeye katılanların eserleri önceden görmüş ve incelenmiş oldukları kabul edilir. Müzayede kataloğunda yer alan eserlerin tamamı için verilen tüm bilgiler sadece kanaattir. Tüm eserlerin “Haliyle” satışa sunulduğunu, alıcı satılan malı pey sürmeden evvel yeterince kontrol ettiği ve borçlar kanununun 198. Maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Her eserin yanında haliyle yazma zorunluluğu yoktur. Eserler hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan, taahhüt eder. Her eserin yanında haliyle yazma zorunluluğu yoktur. Eserler hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan, taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Alıcı bu durumu peşinen kabul eder. İzmir Müzayedecilik ve Müzayede satın alınan malın tekeffülü ile mükellef değildir. Bu konuda müzayedeye katılanlar gelecekte şirketimizden herhangibir itiraz ve talepte bulunmayacaktırlar. Alıcı müzayede öncesi her eserin nitelikleri ve kondüsyonunu incelemeli ve tarife uyup uymadığını kontrol etmelidir.
 5. Müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumunda hukuki sorumluluk eserin satışa arzını talep eden kişiye aittir. Şirketimiz, müzayedede yer alan herhangi bir eseri, müzayededen geri çekmek, başka eserle birlikte satmak, birbirinden ayırmak satışını reddetme, gerekirse müzayedeyi katalog ve sıra numarasını izlemeden yapma hakkına sahiptir.
 6. Müzayede katılımcısının müzayede katılım sözleşmesinde yada üyelik esnasında belirttiği açık posta adresine ve diğer iletişim bilgilerine posta, e-posta veya telefonla yapılan bildirim ve tebligatların verilen bilgilerdeki yanlışlık, adres değişikliği, adresine geç ulaşma ve P.T.T.’ deki gecikmeler nedeniyle müzayede katılımcısına geç ulaşmasından şirketimiz sorumlu değildir.
 7. Şirketimiz eser sahibinden tahmini fiyat aralığının içinde veya üstünde rezerv fiyatı kabul etme hakkına sahiptir.
 8. Şirketimiz herhangi bir mazeret göstermeksizin dilediği şahısları müzayede salonuna kabul etmemeye ve artırmasını görmeme yetkisine sahiptir. Müzayedeye katılarak 5000TL (beşbin) ve daha yüksek bir bedelle eser satın alan gerçek ve tüzel kişileri 4208 sayılı kanun gereğince kimlik tespiti yapılacaktır. Müzayede açık olarak yapılır. Artırımda bulunup, müzayedeye katılmak demek; yukarıda belirtilen şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin şirketimize ait diğer hak ve vecibeleri peşinen kabullenmiş olmak anlamına gelir. Satış gerçekleştikten sonra eserde herhangi bir kusur itirazında bulunulamaz.
 9. Online veya baskı katalogda dizgi ve baskı hataları olması halinde müzayede anındaki açıklamalar esas alınır. Alıcıların müzayedede bulunmaları tavsiye edilir. Ancak müzayede öncesi yazılı olarak veya telefonla bildirilen peyleri şirketimiz bu talimatlar çerçevesinde yürütür. Ancak şirketimiz ve çalışanları zuhur edebilecek ihmal veya hatadan ötürü sorumluluk kabul etmez. Telefon ile müzayedeye katılmak şirketimiz tarafından müşteriye verilen bir hizmettir. Telefon bağlantısı herhangi bir sebepten dolayı kurulamadığı veya kesildiği takdirde şirketimiz sorumlu tutulamaz.
 10. Kimlik tespiti yaptırarak siteye üye olan, bayrak numarası alan ve giriş formunu imzalayan herkes yukarıdaki şartları peşinen okumuş kabul etmiş sayılır.
 11. Müzayede katılım şartlarından doğan uyuşmazlıklarda İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
 12. Arttırım aralıkları her müzayede ürününün alt kısmında yer almaktadır.

 

Sadece online müzayede yapmıyoruz ayrıca müzayede salonumuzda da yapılmaktadır.Ayrıca Koleksiyonunu yaptığınız veya aradığınız ürünlerin tarafımıza bildirilmesi durumunda aradığınız ürünlerin temini konusunda da elimizden geldiğince yardımcı oluruz.

Evet müzayede artırım dışı bir ürün ise sepete ekleyerek istediğiniz ürünü nev müzayedecilikten sipariş edebilirsiniz. Siparişiniz onaylandıktan sonra sipariş esnasında girmiş olduğunu kargo adresine kargolanacaktır.

Bayrak Müzayede eserlerinizin expertizini ücretsiz şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Eserlerinizin fotoğraf veya video görsellerini iletişim adreslerimizden bizlere ulaştırabilirsiniz, değer analizi ve eserin dönemi hakkında bilgileri sizlere en kısa sürede ulaştıracağız fakat expertiz yöntemlerinin en sağlıksı olan yakından inceleme imkanı, bazı eserler için sağlanması gerekebilir. Ayrıca eserlerinizi Bayrak Müzayede’de değerlendirebilirsiniz.

Koleksiyon sektöründe en çok duyulan sorulardan birisi de bu sorudur. Antika, Resim, Halı gibi eserlerin farklı alanlarda olduğunu unutmamamız gerekli, bununla birlikte dönemi, eserin durumu, üzerinde döneminin belirginleştirdiği izler, damgalar, mühürler, imzalar ve ayrıca nadirliği değer kısmında önem taşıyan ve incelenmesi gereken konulardır.

Kültür ve tabiat varlıklarını Koruma Yasasına göre Ülkemiz de arkeolojik eserlerin alımı ve satımı nı yalnızca müzelerin onay verdiği koleksiyonerler yapabilmektedir. Eserlerin yurtdışına götürülmesi yasaktır. Eliniz de bulunan arkeolojik eserleri size en yakın müze müdürlüğüne götürerek hakkında bilgi alabilir, koleksiyonerlik belgesi ile koleksiyonunu yapabilirsiniz.

Öncelikle elinizde ki eserlerin fotoğraflarını veya videolarını, iletişim adreslerimizden bizlere ulaştırmalısınız. Akabinde ücretsiz yapılacak olan expertiz sonucunda eserlerinizin değeri konusunda karşılıklı anlaşma yapılmaktadır ve böylece eserlerinizi Bayrak Müzayede aracılığı ile satışa sunabilirsiniz. Eserlerinizi expertiz için info@bayrakmuzayede.com ve ayrıca 0 538 379 93 28 - 0 506 611 75 61 numaralı telefonlardan bizlere ulaştırabilirsiniz.

Evet, Bayrak Müzayede sizde ki eserlerin direkt alımını da gerçekleştiriyor, ayrıntılı bilgi için 0 538 379 93 28 - 0 506 611 75 61 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz.

Başarıyla Sepete eklendi !