<
>

Müzayedeler

HAZİRAN AYI PIRLANTA VE ELMAS MÜZAYEDESİ

HAZİRAN AYI PIRLANTA VE ELMAS MÜZAYEDESİ

(21.06.2024 saat 21:00)
Toplam : 285 Lot
Canlı
21/06/2024 21:01
BAYRAM MÜZAYEDESİ

BAYRAM MÜZAYEDESİ

(22.06.2024 saat 21:30)
Toplam : 197 Lot
Canlı
22/06/2024 21:31
30 HAZİRAN MÜZAYEDESİ

30 HAZİRAN MÜZAYEDESİ

(30.06.2024 saat 21:00)
Toplam : 500 Lot
Canlı
30/06/2024 21:01


Müzayedemizde yer alan tüm eseler için kültür bakanlığına bağlı İzmir/ Bergama müzesi ve yazma eserler kurumu ile Çanakkale askeri müzesinden yurtiçinde alınıp satılabileceğine dair izin alınmaktadır

Lot No: 2 ÜZERİNDE ORTA KISIMDA TAVUS KUŞU FİGÜRLERİ VE YAN TARAFLARINDA "ALLAH MUHAMMED" LAFZLARI İLE ALT KISMINDA "ERRIZKUALLAH" (RIZIK ALLAHTANDIR) YAZILI OSMANLI DÖNEMİ BÜ ...
Toplam Teklif : 7 üye
Takip Eden : 12 üye
Açılış Fiyatı : 100
Şuanki Fiyatı : 850

Lot No: 3 OSMANLI DÖNEMİ KEÇE ÜZERİ SIRMA VE İPEK İPLERLE İŞLENMİŞ TEKKE İŞİ SECCADE. BİR BENZERİ GALATA MEVLEVİHANESİ'NDE BULUNMAKTADIR. BOYUT: 86 X 147 CM
Toplam Teklif : 10 üye
Takip Eden : 11 üye
Açılış Fiyatı : 250
Şuanki Fiyatı : 1,400

Lot No: 4 TAMAMI EL YAPIMI İÇ KISMI EL BOYAMA İŞÇİLİKLİ DİĞER KISIMLAR İSE AHŞAPTAN MAMUL SİNOP İŞİ AHŞAP İKRAMLIK BOYUT: 17 X 13 X 6,5 CM
Toplam Teklif : 3 üye
Takip Eden : 4 üye
Açılış Fiyatı : 150
Şuanki Fiyatı : 350

Lot No: 6 1 EYLÜL 1805 TARİHLİ NAPOLYON BONAPARTE İNSİYALLİ ÜZERİ AUSTERLİTZ MUHAREBESİ KONULU YÜKSEK KONDİSYONDA ÇOK NADİR PORSELEN TABAK ÇAP: 20,5 CM
Toplam Teklif : 5 üye
Takip Eden : 15 üye
Açılış Fiyatı : 200
Şuanki Fiyatı : 650

Lot No: 9 ÜZERİNDE OTAĞ, SELVİ VE İBRİK BETİMLEMELERİYLE ÇEŞİTLİ BİTKİSEL MOTİFLER BULUNAN DEV BOYDA 1800 BAŞLARI OSMANLI DÖNEMİ BOSNA İŞİ SİNİ ÇAP: 74,5 CM ...
Toplam Teklif : 9 üye
Takip Eden : 14 üye
Açılış Fiyatı : 500
Şuanki Fiyatı : 2,200

Lot No: 12 FİLDİŞİNDEN MAMUL 1940-1950LERDEN ANTİKA MASA ÜSTÜ OBJESİ YÜKSEKLİK: 21 CM
Toplam Teklif : 8 üye
Takip Eden : 9 üye
Açılış Fiyatı : 200
Şuanki Fiyatı : 850

Lot No: 14 TAMAMI İŞLEMELİ VE ÜZERİNDE OSMANLICA "AMELİ HACI RAMAZAN OĞLU SİNE 1327(1909) - SAHİBİ MİTHAT ÇAVUŞ" YAZILI OSMANLI DÖNEMİ BOSNA İŞİ YÜKSEK KONDİSYONDA ...
Toplam Teklif : 9 üye
Takip Eden : 14 üye
Açılış Fiyatı : 250
Şuanki Fiyatı : 800

Lot No: 15 ÜZERİNDE RUSÇA "MOSKOVA FABRİKİ ROVTSOVA" YAZILI RUSYA'NIN OSMANLI PAZARI İÇİN YAPTIĞI ÇOK YÜKSEK KONDİSYONDA VE EKSİKSİZ İBRİK LEĞEN TAKIMI Y&Uum ...
Toplam Teklif : 18 üye
Takip Eden : 31 üye
Açılış Fiyatı : 250
Şuanki Fiyatı : 2,200

Lot No: 21 ANAYAR MONTÜR ÜZERİ PIRLANTA TAŞLARLA SÜSLÜ SALYANGOZ MODEL YÜZÜK. TÜM TAŞLARI TARAFIMIZCA ÖZEL ALETLERLE KONTROL EDİLMİŞTİR.
Toplam Teklif : 4 üye
Takip Eden : 4 üye
Açılış Fiyatı : 500
Şuanki Fiyatı : 700

Sıkça Sorulan Sorular

      Bayrak Müzayede şirketimiz satıcı ve alıcı için bir aracıdır. 

 1. Satışa sunulan tüm eşyalar 2863 sayılı kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma kanununa göre ilgili birimler tarafından kontrol edilmekte, kanun kapsamına giren ve gerek görülenlere belge verilmektedir. 
 2. Satın alınan eserin bedeli peşin olarak ödenir. Eserin satış bedeli, münadini’nin sattım demesinden sonraki çekiç fiyatı üzerinden veya internet müzayedesinde verdiğiniz son pey miktarı üzerinden KDV + %15 müzayede hizmet komisyonu ilave edilerek bulunur. Alıcı, satış bedelinin tamamını ödeyerek eseri en geç 15 (Onbeş) iş günü içerisinde teslim almalıdır. Bu süre zarfında eserin satış bedeli tam olarak ödenmediği taktirde, Bayrak Müzayede dilerse satış akdini herhangi bir ihtara lüzum kalmaksızın feshe ve uğradığı bilcümle zararlarını ticari faiz ile birlikte tahsile, dilerse satış sonrası düzenlenen fatura ihtara lüzum kalmaksızın, fatura tarihinden itibaren işletilecek ticari faiz ile birlikte tahsile yetkilidir. Şirketimizin sair dava ve talep hakları saklıdır. Fatura bedeli tahsil edilinceye kadar geçecek süre içinde eserin muhafazası için şirketimizin yapacağı bilcümle masraflar alıcı tarafından ödenmedikçe eser alıcıya teslim edilmez.
 3. Bir kez pey ileri süren alıcı, kendisini meşru şekilde aşan bir diğer pey kabul edilene kadar peyinden sorumlu olarak kalır. Müzayedede fiyat artırımı sarih şekilde bayrak kaldırmak ve internet üzerinden teklifvermek suretiyle yapılır. Alıcı bayrak kaldırmak sureti ile yapmış olduğu teklif ile bağlıdır. Alıcı, müzayedenin her ne sebeple olursa olsun butlanını dermayen edemez. Bayrağın her kaldırılışının ne kadar değer artışını ifade ettiğini belirleme ve bu değeri değiştirme yetkisi şirketimize aittir.
 4. Restorasyon, tamir veya bazı bölümlerin yenilenmesinde genelde açıklamalar yapılır. Tamir veya bazı bölümlerin yenilenmesinden dolayı Bayrak Müzayede sorumlu tutulamaz. Eserler müzayede öncesinde incelenmeye sunulmuştur. Bu nedenle müzayedeye katılanların eserleri önceden görmüş ve incelenmiş oldukları kabul edilir. Müzayede kataloğunda yer alan eserlerin tamamı için verilen tüm bilgiler sadece kanaattir. Tüm eserlerin “Haliyle” satışa sunulduğunu, alıcı satılan malı pey sürmeden evvel yeterince kontrol ettiği ve borçlar kanununun 198. Maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Her eserin yanında haliyle yazma zorunluluğu yoktur. Eserler hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan, taahhüt eder. Her eserin yanında haliyle yazma zorunluluğu yoktur. Eserler hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan, taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Alıcı bu durumu peşinen kabul eder. Bayrak Müzayede satın alınan malın tekeffülü ile mükellef değildir. Bu konuda müzayedeye katılanlar gelecekte şirketimizden herhangibir itiraz ve talepte bulunmayacaktırlar. Alıcı müzayede öncesi her eserin nitelikleri ve kondüsyonunu incelemeli ve tarife uyup uymadığını kontrol etmelidir.
 5. Müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumunda hukuki sorumluluk eserin satışa arzını talep eden kişiye aittir. Şirketimiz, müzayedede yer alan herhangi bir eseri, müzayededen geri çekmek, başka eserle birlikte satmak, birbirinden ayırmak satışını reddetme, gerekirse müzayedeyi katalog ve sıra numarasını izlemeden yapma hakkına sahiptir.
 6. Müzayede katılımcısının müzayede katılım sözleşmesinde yada üyelik esnasında belirttiği açık posta adresine ve diğer iletişim bilgilerine posta, e-posta veya telefonla yapılan bildirim ve tebligatların verilen bilgilerdeki yanlışlık, adres değişikliği, adresine geç ulaşma ve P.T.T.’ deki gecikmeler nedeniyle müzayede katılımcısına geç ulaşmasından şirketimiz sorumlu değildir.
 7. Şirketimiz eser sahibinden tahmini fiyat aralığının içinde veya üstünde rezerv fiyatı kabul etme hakkına sahiptir.
 8. Şirketimiz herhangi bir mazeret göstermeksizin dilediği şahısları müzayede salonuna kabul etmemeye ve artırmasını görmeme yetkisine sahiptir. Müzayedeye katılarak 5000TL (beşbin) ve daha yüksek bir bedelle eser satın alan gerçek ve tüzel kişileri 4208 sayılı kanun gereğince kimlik tespiti yapılacaktır. Müzayede açık olarak yapılır. Artırımda bulunup, müzayedeye katılmak demek; yukarıda belirtilen şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin şirketimize ait diğer hak ve vecibeleri peşinen kabullenmiş olmak anlamına gelir. Satış gerçekleştikten sonra eserde herhangi bir kusur itirazında bulunulamaz.
 9. Online veya baskı katalogda dizgi ve baskı hataları olması halinde müzayede anındaki açıklamalar esas alınır. Alıcıların müzayedede bulunmaları tavsiye edilir. Ancak müzayede öncesi yazılı olarak veya telefonla bildirilen peyleri şirketimiz bu talimatlar çerçevesinde yürütür. Ancak şirketimiz ve çalışanları zuhur edebilecek ihmal veya hatadan ötürü sorumluluk kabul etmez. Telefon ile müzayedeye katılmak şirketimiz tarafından müşteriye verilen bir hizmettir. Telefon bağlantısı herhangi bir sebepten dolayı kurulamadığı veya kesildiği takdirde şirketimiz sorumlu tutulamaz.
 10. Kimlik tespiti yaptırarak siteye üye olan, bayrak numarası alan ve giriş formunu imzalayan herkes yukarıdaki şartları peşinen okumuş kabul etmiş sayılır.
 11. Müzayede katılım şartlarından doğan uyuşmazlıklarda İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
 12. Arttırım aralıkları her müzayede ürününün alt kısmında yer almaktadır.

 

Canlı müzayede belirtilen canlı tarihten itibaren ürünler lot numarasına göre 15 saniye ara ile satışa kapanmasıdır. Eğer bir ürün veya eser canlı sahnede iken teklif veya pey alması durumunda sayaç yükselir. 

Sadece online müzayede yapmıyoruz ayrıca müzayede salonumuzda da yapılmaktadır.Ayrıca Koleksiyonunu yaptığınız veya aradığınız ürünlerin tarafımıza bildirilmesi durumunda aradığınız ürünlerin temini konusunda da elimizden geldiğince yardımcı oluruz.

Evet müzayede artırım dışı bir ürün ise sepete ekleyerek istediğiniz ürünü nev müzayedecilikten sipariş edebilirsiniz. Siparişiniz onaylandıktan sonra sipariş esnasında girmiş olduğunu kargo adresine kargolanacaktır.

Bayrak Müzayede eserlerinizin expertizini ücretsiz şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Eserlerinizin fotoğraf veya video görsellerini iletişim adreslerimizden bizlere ulaştırabilirsiniz, değer analizi ve eserin dönemi hakkında bilgileri sizlere en kısa sürede ulaştıracağız fakat expertiz yöntemlerinin en sağlıksı olan yakından inceleme imkanı, bazı eserler için sağlanması gerekebilir. Ayrıca eserlerinizi Bayrak Müzayede’de değerlendirebilirsiniz.

Koleksiyon sektöründe en çok duyulan sorulardan birisi de bu sorudur. Antika, Resim, Halı gibi eserlerin farklı alanlarda olduğunu unutmamamız gerekli, bununla birlikte dönemi, eserin durumu, üzerinde döneminin belirginleştirdiği izler, damgalar, mühürler, imzalar ve ayrıca nadirliği değer kısmında önem taşıyan ve incelenmesi gereken konulardır.

Kültür ve tabiat varlıklarını Koruma Yasasına göre Ülkemiz de arkeolojik eserlerin alımı ve satımı nı yalnızca müzelerin onay verdiği koleksiyonerler yapabilmektedir. Eserlerin yurtdışına götürülmesi yasaktır. Eliniz de bulunan arkeolojik eserleri size en yakın müze müdürlüğüne götürerek hakkında bilgi alabilir, koleksiyonerlik belgesi ile koleksiyonunu yapabilirsiniz.

Öncelikle elinizde ki eserlerin fotoğraflarını veya videolarını, iletişim adreslerimizden bizlere ulaştırmalısınız. Akabinde ücretsiz yapılacak olan expertiz sonucunda eserlerinizin değeri konusunda karşılıklı anlaşma yapılmaktadır ve böylece eserlerinizi Bayrak Müzayede aracılığı ile satışa sunabilirsiniz. Eserlerinizi expertiz için info@bayrakmuzayede.com ve ayrıca 0 538 379 93 28 - 0 506 611 75 61 numaralı telefonlardan bizlere ulaştırabilirsiniz.

Evet, Bayrak Müzayede sizde ki eserlerin direkt alımını da gerçekleştiriyor, ayrıntılı bilgi için 0 538 379 93 28 - 0 506 611 75 61 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz.

Başarıyla Sepete eklendi !