Müzayedeler

27 KASIM MÜZAYEDESİ

27 KASIM MÜZAYEDESİ

Canlı Bitti
27/11/2021 21:31


Lot No: 16 DARPHENE-İ AMİRE TARAFINDAN BASILMIŞ ÜZERİNDE MEHMED REŞAD HAN'IN TUĞRASI VE HİLAL BULUNAN 1. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ HALK ARASINDA ''ÇANAKKALE  MADALYASI'' O ...
Lot No: 5 İKİ TARAFINDA OSMANLICA ''YAĞ KUTUSU'' YAZILI OSMANLI DÖNEMİ ÇOK YÜKSEK KONDİSYONDA KAPAKLI YAĞ KUTUSU UZUUNLUK:14 CM
Lot No: 4 DURAKLARI VE İMAMESİNDE MEVLEVİ SİKKESİ BULUNAN OSMANLI DÖNEMİ YUSURİ VE MERCANLI 99 LUK NAMAZ TESBİHİ. EKSİK YUSURİ TANELERİN YERİNE MERCAN TANE EKLENMİŞ. PÜSKÜ ...
Lot No: 2 OSMANLI DÖNEMİ ÜZERLERİ OSMANLICA YAZILI VE UÇAN TEKERLEK FİGÜRLÜ ÇOK NADİR TREN LAMBALARI. LAMBALARDAN BİRİNİN CAMI EKSİKTİR ONUN DIŞINDA Ç ...
Lot No: 6 ARKASINDA OSMANLICA ''A. ASTPANYAN VE MALHASYAN'' YAZILI ÖN YÜZÜNDE İSE UÇAN TEKERLEK (DEVLET DEMİR YOLLAR AMBLEMİ) BULUNAN VE OSMANLICA ''ANADOLU DEMİR YOLLARI'' K ...
Lot No: 8 UÇ KISMI 18 AYAR ALTINDAN KAPAK KISMI İSE 925 AYAR GÜMÜŞTEN MAMUL ORJİNAL KUTUSUNDA CROSS MARKA DOLMA KALEM. ÇOK YÜKSEK KONDİSYONDADIR  UZUNLUK:13,5 CM ...
Lot No: 9 ÜZERİNDE OSMANLICA ''28" (MUHTEMELEN MEVKİİ) YAZILI 1. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI HİLAL-İ AHMER SANCAK BOYUT:45 X 50 CM
Lot No: 13 1930-40 LARDAN SAPI KARTAL KAFASI FORMUNDA BOYNUZDAN MAMUL HAVACI SUBAY KILICI EL KORUMALIĞI KARTAL KANADI FORMUNDA DİZAYN EDİLMİŞ OLDUKÇA NADİR BİR SUBAY KILICIDIR UZUNLUK:98 ...
Lot No: 14 OSMANLI DÖNEMİ AHŞAP ÜZERİ KAĞIT YAPIŞTIRMA  ÇOK NADİR RUBU TAHTASI O DÖENMDE UZAY VE ASTRONOMİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILAN NADİR BİR ...

Sıkça Sorulan Sorular

      Bayrak Müzayede şirketimiz satıcı ve alıcı için bir aracıdır. 

 1. Satışa sunulan tüm eşyalar 2863 sayılı kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma kanununa göre ilgili birimler tarafından kontrol edilmekte, kanun kapsamına giren ve gerek görülenlere belge verilmektedir. 
 2. Satın alınan eserin bedeli peşin olarak ödenir. Eserin satış bedeli, münadini’nin sattım demesinden sonraki çekiç fiyatı üzerinden veya internet müzayedesinde verdiğiniz son pey miktarı üzerinden KDV + %10 müzayede hizmet komisyonu ilave edilerek bulunur. Alıcı, satış bedelinin tamamını ödeyerek eseri en geç 15 (Onbeş) iş günü içerisinde teslim almalıdır. Bu süre zarfında eserin satış bedeli tam olarak ödenmediği taktirde, İzmr Müzayedecilik ve Müzayede dilerse satış akdini herhangi bir ihtara lüzum kalmaksızın feshe ve uğradığı bilcümle zararlarını ticari faiz ile birlikte tahsile, dilerse satış sonrası düzenlenen fatura ihtara lüzum kalmaksızın, fatura tarihinden itibaren işletilecek ticari faiz ile birlikte tahsile yetkilidir. Şirketimizin sair dava ve talep hakları saklıdır. Fatura bedeli tahsil edilinceye kadar geçecek süre içinde eserin muhafazası için şirketimizin yapacağı bilcümle masraflar alıcı tarafından ödenmedikçe eser alıcıya teslim edilmez.
 3. Bir kez pey ileri süren alıcı, kendisini meşru şekilde aşan bir diğer pey kabul edilene kadar peyinden sorumlu olarak kalır. Müzayedede fiyat artırımı sarih şekilde bayrak kaldırmak ve internet üzerinden teklifvermek suretiyle yapılır. Alıcı bayrak kaldırmak sureti ile yapmış olduğu teklif ile bağlıdır. Alıcı, müzayedenin her ne sebeple olursa olsun butlanını dermayen edemez. Bayrağın her kaldırılışının ne kadar değer artışını ifade ettiğini belirleme ve bu değeri değiştirme yetkisi şirketimize aittir.
 4. Restorasyon, tamir veya bazı bölümlerin yenilenmesinde genelde açıklamalar yapılır. Tamir veya bazı bölümlerin yenilenmesinden dolayı İzmir Müzayedecilik ve Müzayede sorumlu tutulamaz. Eserler müzayede öncesinde incelenmeye sunulmuştur. Bu nedenle müzayedeye katılanların eserleri önceden görmüş ve incelenmiş oldukları kabul edilir. Müzayede kataloğunda yer alan eserlerin tamamı için verilen tüm bilgiler sadece kanaattir. Tüm eserlerin “Haliyle” satışa sunulduğunu, alıcı satılan malı pey sürmeden evvel yeterince kontrol ettiği ve borçlar kanununun 198. Maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Her eserin yanında haliyle yazma zorunluluğu yoktur. Eserler hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan, taahhüt eder. Her eserin yanında haliyle yazma zorunluluğu yoktur. Eserler hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan, taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Alıcı bu durumu peşinen kabul eder. İzmir Müzayedecilik ve Müzayede satın alınan malın tekeffülü ile mükellef değildir. Bu konuda müzayedeye katılanlar gelecekte şirketimizden herhangibir itiraz ve talepte bulunmayacaktırlar. Alıcı müzayede öncesi her eserin nitelikleri ve kondüsyonunu incelemeli ve tarife uyup uymadığını kontrol etmelidir.
 5. Müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumunda hukuki sorumluluk eserin satışa arzını talep eden kişiye aittir. Şirketimiz, müzayedede yer alan herhangi bir eseri, müzayededen geri çekmek, başka eserle birlikte satmak, birbirinden ayırmak satışını reddetme, gerekirse müzayedeyi katalog ve sıra numarasını izlemeden yapma hakkına sahiptir.
 6. Müzayede katılımcısının müzayede katılım sözleşmesinde yada üyelik esnasında belirttiği açık posta adresine ve diğer iletişim bilgilerine posta, e-posta veya telefonla yapılan bildirim ve tebligatların verilen bilgilerdeki yanlışlık, adres değişikliği, adresine geç ulaşma ve P.T.T.’ deki gecikmeler nedeniyle müzayede katılımcısına geç ulaşmasından şirketimiz sorumlu değildir.
 7. Şirketimiz eser sahibinden tahmini fiyat aralığının içinde veya üstünde rezerv fiyatı kabul etme hakkına sahiptir.
 8. Şirketimiz herhangi bir mazeret göstermeksizin dilediği şahısları müzayede salonuna kabul etmemeye ve artırmasını görmeme yetkisine sahiptir. Müzayedeye katılarak 5000TL (beşbin) ve daha yüksek bir bedelle eser satın alan gerçek ve tüzel kişileri 4208 sayılı kanun gereğince kimlik tespiti yapılacaktır. Müzayede açık olarak yapılır. Artırımda bulunup, müzayedeye katılmak demek; yukarıda belirtilen şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin şirketimize ait diğer hak ve vecibeleri peşinen kabullenmiş olmak anlamına gelir. Satış gerçekleştikten sonra eserde herhangi bir kusur itirazında bulunulamaz.
 9. Online veya baskı katalogda dizgi ve baskı hataları olması halinde müzayede anındaki açıklamalar esas alınır. Alıcıların müzayedede bulunmaları tavsiye edilir. Ancak müzayede öncesi yazılı olarak veya telefonla bildirilen peyleri şirketimiz bu talimatlar çerçevesinde yürütür. Ancak şirketimiz ve çalışanları zuhur edebilecek ihmal veya hatadan ötürü sorumluluk kabul etmez. Telefon ile müzayedeye katılmak şirketimiz tarafından müşteriye verilen bir hizmettir. Telefon bağlantısı herhangi bir sebepten dolayı kurulamadığı veya kesildiği takdirde şirketimiz sorumlu tutulamaz.
 10. Kimlik tespiti yaptırarak siteye üye olan, bayrak numarası alan ve giriş formunu imzalayan herkes yukarıdaki şartları peşinen okumuş kabul etmiş sayılır.
 11. Müzayede katılım şartlarından doğan uyuşmazlıklarda İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
 12. Arttırım aralıkları her müzayede ürününün alt kısmında yer almaktadır.

 

Sadece online müzayede yapmıyoruz ayrıca müzayede salonumuzda da yapılmaktadır.Ayrıca Koleksiyonunu yaptığınız veya aradığınız ürünlerin tarafımıza bildirilmesi durumunda aradığınız ürünlerin temini konusunda da elimizden geldiğince yardımcı oluruz.

Evet müzayede artırım dışı bir ürün ise sepete ekleyerek istediğiniz ürünü nev müzayedecilikten sipariş edebilirsiniz. Siparişiniz onaylandıktan sonra sipariş esnasında girmiş olduğunu kargo adresine kargolanacaktır.

Bayrak Müzayede eserlerinizin expertizini ücretsiz şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Eserlerinizin fotoğraf veya video görsellerini iletişim adreslerimizden bizlere ulaştırabilirsiniz, değer analizi ve eserin dönemi hakkında bilgileri sizlere en kısa sürede ulaştıracağız fakat expertiz yöntemlerinin en sağlıksı olan yakından inceleme imkanı, bazı eserler için sağlanması gerekebilir. Ayrıca eserlerinizi Bayrak Müzayede’de değerlendirebilirsiniz.

Koleksiyon sektöründe en çok duyulan sorulardan birisi de bu sorudur. Antika, Resim, Halı gibi eserlerin farklı alanlarda olduğunu unutmamamız gerekli, bununla birlikte dönemi, eserin durumu, üzerinde döneminin belirginleştirdiği izler, damgalar, mühürler, imzalar ve ayrıca nadirliği değer kısmında önem taşıyan ve incelenmesi gereken konulardır.

Kültür ve tabiat varlıklarını Koruma Yasasına göre Ülkemiz de arkeolojik eserlerin alımı ve satımı nı yalnızca müzelerin onay verdiği koleksiyonerler yapabilmektedir. Eserlerin yurtdışına götürülmesi yasaktır. Eliniz de bulunan arkeolojik eserleri size en yakın müze müdürlüğüne götürerek hakkında bilgi alabilir, koleksiyonerlik belgesi ile koleksiyonunu yapabilirsiniz.

Öncelikle elinizde ki eserlerin fotoğraflarını veya videolarını, iletişim adreslerimizden bizlere ulaştırmalısınız. Akabinde ücretsiz yapılacak olan expertiz sonucunda eserlerinizin değeri konusunda karşılıklı anlaşma yapılmaktadır ve böylece eserlerinizi Bayrak Müzayede aracılığı ile satışa sunabilirsiniz. Eserlerinizi expertiz için info@bayrakmuzayede.com ve ayrıca 0 538 379 93 28 - 0 506 611 75 61 numaralı telefonlardan bizlere ulaştırabilirsiniz.

Evet, Bayrak Müzayede sizde ki eserlerin direkt alımını da gerçekleştiriyor, ayrıntılı bilgi için 0 538 379 93 28 - 0 506 611 75 61 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz.

Başarıyla Sepete eklendi !